bodegas xalo
bodegas xalo
politica de privacidad

Política de Privacitat

Dades del propietari de la web

RAÓ SOCIALCOOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN-POBRE DE XALO
NIFF03014107
ADREÇACTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALICANTE)
EMAILinfo@bodegasxalo.com
TELÈFONS966480034
REGISTRE DE COOPERATIVESA-124
OBJECTE PRINCIPALVenda de productes d'enologia

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COOPERATIVA VALENCIANA VERGE-POBRA DE *XALO amb NIF F03014107 i domicili social situat en *CTRA *XALO-*ALCALALI S/N 03727, *XALO (ALACANT), i que a continuació es relacionen les seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requerisquen, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que COOPERATIVA VALENCIANA VERGE-POBRA DE *XALO té previst realitzar:
TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió página web

FinalitatTractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservaciómentre perdure el consentiment prestat

Base legítimEl consentiment de l'interessat

Tipologia de DadesDades merament identificatives

CessionsNo es preveuen

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Formulari web

FinalitatAtendre les seues consultes i/o sol·licituds

Termini de conservaciómentre es mantinga el consentiment prestat

Base legítimEl consentiment de l'interessat

Tipologia de Dades Dades merament identificatives

CessionsCap

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Gestió del compliment normatiu

FinalitatGestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat

Termini de conservacióconservació de les còpies dels documents fins que prescriguen les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat

Base legítimEl compliment d'una llei

Tipologia de Dades Dades merament identificatives

Cessionsles seues dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establides en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establides en la normativa aplicable

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Accions Comercials

FinalitatCaptació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservaciómentre es mantinga el consentiment prestat

Base legítimEl consentiment de l'interessat

Tipologia de Dades Dades merament identificatives

CessionsCap

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Registre dels usuaris

FinalitatCaptació, registre i tractament de dades per a poder registrar-se com a usuari Termini de conservació: mentre perdure el consentiment prestat

Termini de conservaciómentre perdure el consentiment prestat

Base legítimEl consentiment de l'interessat

Tipologia de Dades Dades merament identificatives

CessionsNo es preveuen

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Gestió de la compra

FinalitatCaptació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la seua compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre totes dues parts

Termini de conservaciódurant el termini necessari per a gestionar la compra dels productes o serveis adquirits incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular

Base legítimL'execució d'un contracte

Tipologia de DadesDades merament identificatives

Cessionsles seues dades podran ser comunicats en cas de ser necessari a empreses que subvencionen els concursos, premis i/o promociones

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Gestió econòmica i administrativa

FinalitatGestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

Termini de conservació5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012

Base legítimEl consentiment de l'interessat

Tipologia de DadesDades merament identificatives

Cessionsles seues dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establides en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establides en la normativa aplicable

Transferències internacionalsNo es preveuen

Elaboracions de perfilsNo es preveuen

Drets dels interessats

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 

 • Dret d'AccésÉs el dret de l'usuari a obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'haja realitzat o realitze, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests
 • Dret de RectificacióÉs el dret de l'afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de COOPERATIVA VALENCIANA VERGE-POBRA DE *XALO, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on consten dades de caràcter personal de l'usuari
 • Dret a la Limitació de tractamentÉs el dret al fet que es limiten els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament
 • Dret de SupressióÉs el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi *RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dins del termini i en la forma escaient
 • Dret de portabilitatEl dret a rebre les dades personals que l'usuari, haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable
 • Dret d'OposicióÉs el dret de l'usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ

 

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 

 • Presentació d'un escrit a l'adreça *CTRA *XALO-*ALCALALI S/N 03727, *XALO (ALACANT) (a l'atenció de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ o bé a través del correu electrònic info@bodegasxalo.com.
 • L'escrit remés pel titular de les dades que sol·licite l'exercici haurà de complir els següents requisits legals
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tinga amb les seues dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faça per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual ha d'enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a l'efecte de notificacions
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeta acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Finalment, l'informem que Vosté té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tinga coneixement o considere que un fet puga suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garantisquen la seua integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Bodegas Xaló

Adreça:

Ctra. Xaló – Alcalalí s/n. – 03727 Xaló (Alicante).

Tlf. Oficina: 966 480 034.
Email Oficina: info@bodegasxalo.com

Tlf. Visites:
646 79 85 45.
Email visitas: visitas@bodegasxalo.com

Horari

Horario Tienda Bodegas Xaló: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 19.00.
Dissabtes: De 10.00 a 14.00. Diumenges: De 10.00 a 13.30.
 
Horario Oficina Bodegas Xaló: De dilluns a divendres de 8.00 a 16.00. Dissabte i diumenge Tancat.
© 2021 Bodegas Xaló. Tots els drets reservats.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram